KYOWAKIDEN VIETNAM

THIẾT BỊ SẤY GIẢM BÙN

Thiết bị sấy bùn và cô đặc nước thải JIAN-3R

Phương pháp xử lý bùn hiện nay:
Hầu hết các nhà máy ở Việt Nam đang phải chịu chi phí  xử lý bùn thải lên đến 50% so với chi phí vận hành, và còn tùy thuộc vào tính chất bùn cũng như phương pháp xử lý bùn mà chi phí có thể tăng hoặc giảm. (ví dụ: khách hàng sử dụng hệ thống xử lý nước thải dùng giá thể vi sinh mbr thì chất lượng nước xử lý tốt, nhưng lượng bùn sẽ tăng cao.)

Tại các nhà máy có lượng bùn sinh ra lớn hoặc bùn nguy hại, phương pháp được ưu tiên lựa chọn là sử dụng máy ép bùn (máy ép bùn khung bản, máy ép bùn trục vít, máy ép bùn băng tải), bùn sau ép độ ầm vẫn còn từ 60-85%, sau đó sẽ thuê công ty xử lý bùn. 

 

Đối với JIAN-3R đầu vào là nước thải:

Giảm đến 90% lượng nước trong dung dịch chất thải, chất thải sau khi sấy qua JIAN-3R chỉ còn lại 10% cặn, cho kết quả tốt, tính kinh tế mang lại cao.

Nước thu hồi trong quá trình sấy sẽ được ngưng tụ và đưa vào hệ thống xử lý nước thải hiện có của nhà máy.