KYOWAKIDEN VIỆT NAM

MÀNG LỌC RO
(REVERSE OSMOSIS - RO)

Màng lọc RO (Reverse Osmosis - RO)

Màng lọc RO là loại màng siêu lọc với kích thước lỗ <1mm, chính vì vậy đây là loại được sử dụng để phục vụ cho lọc nước sinh hoạt, nước cấp, nước tinh thiết,...có thể loại bỏ hầu hết: ion, cặn lơ lửng, khoáng, amino, acid,....

Cơ chế hoạt động: Hoạt động theo cơ chế trượt ngang, nhờ áp suất cao, tạo áp lực đẩy nước tinh khiết đi qua màng lọc, phần còn lại là nước bao gồm cặn bẩn.

7f815b97b74c4a12135d